Täzelikler

«Dünýä teatry saz sungatynda» atly açyk sapagy geçirildi 19/04/2024 «Dünýä teatry saz sungatynda» atly açyk sapagy geçirildi
Dowamy
“Jemgyýetiň ösüşinde saz sungatynyň orny” atly ylmy-usuly maslahat geçirildi 18/04/2024 “Jemgyýetiň ösüşinde saz sungatynyň orny” atly ylmy-usuly maslahat geçirildi
Dowamy
Ussat halypa Berdinýaz Rejepmedowyň ýubileý konsertini konseratoriýanyň sazandalary bezedi 17/04/2024 Ussat halypa Berdinýaz Rejepmedowyň ýubileý konsertini konseratoriýanyň sazandalary bezedi
Dowamy
Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi 13/04/2024 Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Dowamy
Fraznsuz sazandasy türkmen ýaşlary bilen ussatlyk sapagyny geçdi 11/04/2024 Fraznsuz sazandasy türkmen ýaşlary bilen ussatlyk sapagyny geçdi
Dowamy
Ussat sazanda, halypa mugallym Allaberdi Allaberdiýewi ýatlap konsert geçirildi 09/04/2024 Ussat sazanda, halypa mugallym Allaberdi Allaberdiýewi ýatlap konsert geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm