Täzelikler

Öňdebaryjy ýaşlar Beýik geljegimizdir! 31/01/2023 Öňdebaryjy ýaşlar Beýik geljegimizdir!
Dowamy
«Milli Liderimiziň nesihatlary biz ýaşlar üçin ylham çeşmesi» atly aýdym-sazly seslenme geçirildi 31/01/2023 «Milli Liderimiziň nesihatlary biz ýaşlar üçin ylham çeşmesi» atly aýdym-sazly seslenme geçirildi
Dowamy
Konserwatoriýanyň mugallymynyň halkara derjesindäki üstünligi 27/12/2022 Konserwatoriýanyň mugallymynyň halkara derjesindäki üstünligi
Dowamy
Täze eýýamyň täze ýyly 26/12/2022 Täze eýýamyň täze ýyly
Dowamy
«Täze Galkynyş döwründe sungatyň dabaralandyrylmagy»  atly seslenme geçirildi 23/12/2022 «Täze Galkynyş döwründe sungatyň dabaralandyrylmagy» atly seslenme geçirildi
Dowamy
Üçtaraplaýyn sammit sergi bilen jemlendi 15/12/2022 Üçtaraplaýyn sammit sergi bilen jemlendi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Gurbanguly Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy 07/02/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Dowamy

Watan habarlary | 07.02.2023 07/02/2023 Watan habarlary | 07.02.2023
Dowamy

Türkmenistan Türkiýä ynsanperwerlik kömegini berýär 07/02/2023 Türkmenistan Türkiýä ynsanperwerlik kömegini berýär
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Maryda oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy 07/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Maryda oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda iş maslahatyny geçirdi 07/02/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda iş maslahatyny geçirdi
Dowamy

Günüň habarlary | 7-nji fewral 07/02/2023 Günüň habarlary | 7-nji fewral
Dowamy

Rio-De-Janeýroda şagalaňa taýýarlanýarlar 07/02/2023 Rio-De-Janeýroda şagalaňa taýýarlanýarlar
Dowamy

Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy 07/02/2023 Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy
Dowamy

Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar 07/02/2023 Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar
Dowamy

Türkmenistan Türkiýede we Siriýada adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly gynanç bildirdi we beýleki habarlar 07/02/2023 Türkmenistan Türkiýede we Siriýada adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly gynanç bildirdi we beýleki habarlar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady   07/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady
Dowamy

Aşgabadyň öýe eltip bermek hyzmaty bilen çörek bişirýän ýerleri 07/02/2023 Aşgabadyň öýe eltip bermek hyzmaty bilen çörek bişirýän ýerleri
Dowamy

Los-Anjelesde «Gremmi» baýraklary gowşuryldy 07/02/2023 Los-Anjelesde «Gremmi» baýraklary gowşuryldy
Dowamy

Saud Arabystanynyň Ilçihanasy türkmenistanly ýolagçylara tranzit wizasyny bermegiň mümkinçilikleri barada habar berdi 07/02/2023 Saud Arabystanynyň Ilçihanasy türkmenistanly ýolagçylara tranzit wizasyny bermegiň mümkinçilikleri barada habar berdi
Dowamy

Tejen etrabynda «Ösüşiň çägi» taslamasy durmuşa geçirilýär 07/02/2023 Tejen etrabynda «Ösüşiň çägi» taslamasy durmuşa geçirilýär
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm