Täzelikler

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda  bäsleşik geçirilýär! 20/03/2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär!
Dowamy
Türkmenistanyň halk artisti Rejep Allaýarowyň eserlerinden düzülen konsert geçirilýär! 11/03/2023 Türkmenistanyň halk artisti Rejep Allaýarowyň eserlerinden düzülen konsert geçirilýär!
Dowamy
Halypa sazanda, mukamçy kompozitoryň 65 ýaş ýubileýi 11/03/2023 Halypa sazanda, mukamçy kompozitoryň 65 ýaş ýubileýi
Dowamy
«TALYP GÖZELI-2023» BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI! 24/02/2023 «TALYP GÖZELI-2023» BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI!
Dowamy
Saz diplomatiýasy halkara gatnaşyklarynda 23/02/2023 Saz diplomatiýasy halkara gatnaşyklarynda
Dowamy
«Eşretli zamanda buýsançly başlar-Arkadag Serdarly bagtyýar  ýaşlar» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. 16/02/2023 «Eşretli zamanda buýsançly başlar-Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistan bilen IAEA hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitleýär 22/03/2023 Türkmenistan bilen IAEA hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitleýär
Dowamy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Pakistanda iş saparynda boldular 22/03/2023 Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Pakistanda iş saparynda boldular
Dowamy

Ahal welaýatynda balyk tutmaklyga çäklendirme girizildi 22/03/2023 Ahal welaýatynda balyk tutmaklyga çäklendirme girizildi
Dowamy

Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar 22/03/2023 Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar
Dowamy

BMG-niň ştab-kwartirasynda Nowruz baýramy bellendi 22/03/2023 BMG-niň ştab-kwartirasynda Nowruz baýramy bellendi
Dowamy

Si Szinpin Serdar Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýär 22/03/2023 Si Szinpin Serdar Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň ägirt uly meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga umyt edýär
Dowamy

Gyrgyzystanyň Prezidenti ýurduň rekord derejedäki altyn gory barada habar berdi 22/03/2023 Gyrgyzystanyň Prezidenti ýurduň rekord derejedäki altyn gory barada habar berdi
Dowamy

Owganystanda güýçli ýer titredi 22/03/2023 Owganystanda güýçli ýer titredi
Dowamy

Stambulyň howa menzili iň köp gatnawly diýlip yglan edildi 22/03/2023 Stambulyň howa menzili iň köp gatnawly diýlip yglan edildi
Dowamy

Granada şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi 22/03/2023 Granada şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi
Dowamy

«TG.Modern.Art» galereýasy döwrebap sungat eserleriniň ajaýyp nusgalaryny hödürleýär 22/03/2023 «TG.Modern.Art» galereýasy döwrebap sungat eserleriniň ajaýyp nusgalaryny hödürleýär
Dowamy

Türkmen alymlary Ispaniýada iş saparynda boldular 22/03/2023 Türkmen alymlary Ispaniýada iş saparynda boldular
Dowamy

Watan habarlary | 21.03.2023 22/03/2023 Watan habarlary | 21.03.2023
Dowamy

«Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy Daşoguz welaýatyna gezelenç gurady 21/03/2023 «Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy Daşoguz welaýatyna gezelenç gurady
Dowamy

21/03/2023 "Ilatly" restorany TSTB-2023 ýubileý sergisinde çykyş etdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm