Täzelikler

Ýaş ussat ýerine ýetiriji we sazanda mugallymlaryň üstünlikleri 26/02/2024 Ýaş ussat ýerine ýetiriji we sazanda mugallymlaryň üstünlikleri
Dowamy
“Dünýä ýüzi meňzär duzsuz tagama, söz içinde gelin-gyz hem bolmasa” 24/02/2024 “Dünýä ýüzi meňzär duzsuz tagama, söz içinde gelin-gyz hem bolmasa”
Dowamy
“Magtymguly Pyragy we türkmen milli aýdym-saz sungaty” atly döredijilik duşuşygy geçirildi 23/02/2024 “Magtymguly Pyragy we türkmen milli aýdym-saz sungaty” atly döredijilik duşuşygy geçirildi
Dowamy
“Sazyň nazaryýeti” kafedrasynyň dersleri boýunça bäsleşik geçirildi 22/02/2024 “Sazyň nazaryýeti” kafedrasynyň dersleri boýunça bäsleşik geçirildi
Dowamy
Kompozitor Igor Pinhasowyň eserleri hakynda söhbetdeşlik geçirildi 21/02/2024 Kompozitor Igor Pinhasowyň eserleri hakynda söhbetdeşlik geçirildi
Dowamy
Halkara zenanlar güni mynasybetli  “Miras” teleýaýlymy bilen bilelikde ýazgy edildi 17/02/2024 Halkara zenanlar güni mynasybetli “Miras” teleýaýlymy bilen bilelikde ýazgy edildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm