Täzelikler

YLYMLY ÝAŞLAR BILEN BAGTYÝAR DÖWÜR 25/06/2024 YLYMLY ÝAŞLAR BILEN BAGTYÝAR DÖWÜR
Dowamy
Hasabat konserti geçirildi 07/06/2024 Hasabat konserti geçirildi
Dowamy
«Dil bilen dünýäni gezer» 03/06/2024 «Dil bilen dünýäni gezer»
Dowamy
Dost-doganlyk gatnaşygy 27/05/2024 Dost-doganlyk gatnaşygy
Dowamy
Wagyz – nesihat çäresi geçirildi 20/05/2024 Wagyz – nesihat çäresi geçirildi
Dowamy
Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi 17/05/2024 Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm