Aýdym-sazyň mekany

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň “Berkarar döwletimiz gülläp ö [...]

Halkara üstünligimiz

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli ugurlary bilen birlikde ylym- [...]

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm