Täzelikler

Halkara üstünligimiz 18/11/2022 Halkara üstünligimiz
Dowamy
Ýaşlar – geljegi gurujylar 17/11/2022 Ýaşlar – geljegi gurujylar
Dowamy
Festiwalyň şowly ädimleri 16/11/2022 Festiwalyň şowly ädimleri
Dowamy
Halypanyň 90 ýyllyk ýubileýine bagyşlandy 11/11/2022 Halypanyň 90 ýyllyk ýubileýine bagyşlandy
Dowamy
Aýdym-saz ulgamynda gazanylýan ylmy üstünlikler 10/11/2022 Aýdym-saz ulgamynda gazanylýan ylmy üstünlikler
Dowamy
KOMPOZITOR MERDAN BÄŞIMOW BILEN DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 09/11/2022 KOMPOZITOR MERDAN BÄŞIMOW BILEN DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Serdar Berdimuhamedow häkimlere dolandyryş-çäk üýtgeşmelerine dahylly zerur işleri geçirmegi tabşyrdy 28/11/2022 Serdar Berdimuhamedow häkimlere dolandyryş-çäk üýtgeşmelerine dahylly zerur işleri geçirmegi tabşyrdy
Dowamy

Türkmenistandaky türk kompaniýalarynyň maýa goýumlary ýarym milliard dollara golaýlady 28/11/2022 Türkmenistandaky türk kompaniýalarynyň maýa goýumlary ýarym milliard dollara golaýlady
Dowamy

DÇ-2022: Gana Koreýa Respublikasyny ýeňdi 28/11/2022 DÇ-2022: Gana Koreýa Respublikasyny ýeňdi
Dowamy

Türkmenistan Owganystana ýene bir ynsanperwer kömegi berdi 28/11/2022 Türkmenistan Owganystana ýene bir ynsanperwer kömegi berdi
Dowamy

Halkara aýdym-saz festiwalyndan wideoreportaž  28/11/2022 Halkara aýdym-saz festiwalyndan wideoreportaž
Dowamy

2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär 28/11/2022 2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär
Dowamy

Soltanbaý Raýew: «Däp-dessurlar milli medeniýetde aýratyn orun tutýar» 28/11/2022 Soltanbaý Raýew: «Däp-dessurlar milli medeniýetde aýratyn orun tutýar»
Dowamy

Türkmenistanyň Adalatçysy Stambulda geçirilen maslahata gatnaşdy 28/11/2022 Türkmenistanyň Adalatçysy Stambulda geçirilen maslahata gatnaşdy
Dowamy

Günüň habarlary | 28-nji noýabr 28/11/2022 Günüň habarlary | 28-nji noýabr
Dowamy

DÇ-2022: toparlaýyn tapgyr ekwatory geçdi 28/11/2022 DÇ-2022: toparlaýyn tapgyr ekwatory geçdi
Dowamy

DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy 28/11/2022 DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy
Dowamy

Italiýada suw süýşgünlerinde 10-dan gowrak adam dereksiz ýitdi 28/11/2022 Italiýada suw süýşgünlerinde 10-dan gowrak adam dereksiz ýitdi
Dowamy

Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy 28/11/2022 Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy
Dowamy

Argentina benewşe güllere beslendi 28/11/2022 Argentina benewşe güllere beslendi
Dowamy

Türkmenistan Döwletara tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar boýunça geňeşiň mejlisine gatnaşdy 28/11/2022 Türkmenistan Döwletara tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar boýunça geňeşiň mejlisine gatnaşdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm