Täzelikler

Çagalar biziň bagtly geljegimizdir! 30/05/2023 Çagalar biziň bagtly geljegimizdir!
Dowamy
Çagalar biziň geljegimizdir! 29/05/2023 Çagalar biziň geljegimizdir!
Dowamy
Ýaňlanýan sazlaryň heňi Pyragy 27/05/2023 Ýaňlanýan sazlaryň heňi Pyragy
Dowamy
Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi! 26/05/2023 Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi!
Dowamy
Jaz eserleriniň konserti geçirildi 24/05/2023 Jaz eserleriniň konserti geçirildi
Dowamy
«Talyp joşguny – 2023» döredijilik festiwaly geçirildi 23/05/2023 «Talyp joşguny – 2023» döredijilik festiwaly geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm