Täzelikler

DUTARÇY BAGŞY-SAZANDALARYMYZYŇ ÜSTÜNLIGI 18/09/2023 DUTARÇY BAGŞY-SAZANDALARYMYZYŇ ÜSTÜNLIGI
Dowamy
Bilimler we talyp ýaşlar güni dabara bilen geçirildi! 04/09/2023 Bilimler we talyp ýaşlar güni dabara bilen geçirildi!
Dowamy
Ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi! 17/06/2023 Ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi!
Dowamy
Mugallymyň üstünligi! 16/06/2023 Mugallymyň üstünligi!
Dowamy
Çagalar biziň bagtly geljegimizdir! 30/05/2023 Çagalar biziň bagtly geljegimizdir!
Dowamy
Çagalar biziň geljegimizdir! 29/05/2023 Çagalar biziň geljegimizdir!
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm