Täzelikler

BAÝRAKLARYŇYZ GUTLY BOLSUN! 28/09/2022 BAÝRAKLARYŇYZ GUTLY BOLSUN!
Dowamy
“ÄHLIUMUMY SAZ DIKTANTY” AŇ-BILIM ÇÄRESI 26/09/2022 “ÄHLIUMUMY SAZ DIKTANTY” AŇ-BILIM ÇÄRESI
Dowamy
«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi 16/09/2022 «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
Dowamy
Tsinandali Festival: türkmen sazandalary Pan-Kawkaz orkestriniň ilkinji orunlarynda 12/09/2022 Tsinandali Festival: türkmen sazandalary Pan-Kawkaz orkestriniň ilkinji orunlarynda
Dowamy
Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabara geçirildi 02/09/2022 Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabara geçirildi
Dowamy
«DOSTLUK OWAZY» ATLY TÄZE ESERIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI 29/06/2022 «DOSTLUK OWAZY» ATLY TÄZE ESERIŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt 01/10/2022 Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt
Dowamy

Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi 01/10/2022 Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti demir ýol düzümini kämilleşdirmegi has-da işjeňleşdirmegi tabşyrdy 01/10/2022 Türkmenistanyň Prezidenti demir ýol düzümini kämilleşdirmegi has-da işjeňleşdirmegi tabşyrdy
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň başlygy bilen duşuşdy  01/10/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň başlygy bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi 01/10/2022 Türkmen wekiliýeti Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady 01/10/2022 Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady
Dowamy

Türkmenistan Eýranyň ýük ulaglarynyň gümrük paçyna üýtgeşme girzdi 01/10/2022 Türkmenistan Eýranyň ýük ulaglarynyň gümrük paçyna üýtgeşme girzdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň ýolbaşçylaryny gutlady 01/10/2022 Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň ýolbaşçylaryny gutlady
Dowamy

Türkmenistanyň ýuridik şahslaryna gurluşyk we önümçilik maksatly ýer bölekleri berler 01/10/2022 Türkmenistanyň ýuridik şahslaryna gurluşyk we önümçilik maksatly ýer bölekleri berler
Dowamy

150-den gowrak kompaniýa Türkmenistanda geçirijek saglygy goraýyň, bilim we sport sergisine gatnaşar 01/10/2022 150-den gowrak kompaniýa Türkmenistanda geçirijek saglygy goraýyň, bilim we sport sergisine gatnaşar
Dowamy

Eýranyň Prezidenti ŞHG-a goşulmak boýunça kanun taslamasyna gol çekdi 01/10/2022 Eýranyň Prezidenti ŞHG-a goşulmak boýunça kanun taslamasyna gol çekdi
Dowamy

Ekologlar Nil derýasyny arassaladylar 01/10/2022 Ekologlar Nil derýasyny arassaladylar
Dowamy

«Nike» kompaniýasynyň girdejileri 22 göterim azaldy 01/10/2022 «Nike» kompaniýasynyň girdejileri 22 göterim azaldy
Dowamy

Nebitiň dünýä bahalary ýene gymmatlady 01/10/2022 Nebitiň dünýä bahalary ýene gymmatlady
Dowamy

Türkmenistanda Döwlet Maslahatynda goýlan wezipeler bilen bagly kanunçylyk namalary taýýarlanylýar 01/10/2022 Türkmenistanda Döwlet Maslahatynda goýlan wezipeler bilen bagly kanunçylyk namalary taýýarlanylýar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, 1984-nji (Puşkin) köçe, 22.
город Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22.
22, 1984 (Pushkin) str., Ashgabat city.

Telefon belgiler:
(99312 ) 92-28-56
Email:
tmk@online.tm